Landbrugsmægler Gunnar Jensen
Ejendomsmægler MDE
Saltøvej 95, Saltø By, Næstved
Tlf. 55 44 75 25 Email: guje@pc.dk

Landbrug – det er os

gunnar2

Siden 1990 har firmaet Landbrugsmægler Gunnar Jensen specialiseret sig i at formidle salg af ejendomme med speciale i alle typer landbrugsejendomme: Planteavls- og produktionsejendomme samt større landbrugsejendomme.

Med en kombination af et landbrugsfagligt kendskab og mæglerfaglig viden, står vores team, bestående af to ejendomsmæglere, til rådighed for vore kunder.

Engagement Vores engagement indebærer, at vi gør os umage og bestræber os på at udvise rettidig omhu. Vi sørger for løbende at holde os opdateret ved at deltage i faglige kurser og anden efteruddannelse – både hos Dansk Ejendomsmæglerforening og andre kursusudbydere. Gennem årene har vi opbygget et solidt netværk af rådgivere, som repræsenterer relevante faglige kompetencer.
Uafhængighed Vi har ingen samarbejdsaftaler med hverken realkreditinstitutter, banker, forsikringsselskaber eller andre parter, der normalt er involveret i en ejendomshandel, men vi samarbejder naturligvis med sælgers og købers øvrige rådgivere.
Fortrolighed Vi lægger vægt på, at vore kunder kan sælge deres ejendom med den grad af fortrolighed, de ønsker. Ønskes en drøftelse om mulighederne, står vi gerne til rådighed.

"Domkirkegården" i Ugerløse med god jagt og naturarealer samt mange anvendelsesmuligheder i de store driftsbygninger - nu til salg med et areal på 13,4 ha.